Ουροδόχος Κύστη

Home/Ουροδόχος Κύστη

Κυστεοσκόπηση (Κλασική και Φωτοδυναμική)

ΟΡΙΣΜΟΣ Κυστεοσκόπηση ορίζεται η επισκόπηση της ουροδόχου κύστεως [...]

By |2019-10-23T14:48:48+00:00October 11th, 2018|Ουροδόχος Κύστη|Comments Off on Κυστεοσκόπηση (Κλασική και Φωτοδυναμική)
Go to Top