Ακράτεια Ούρων

ΟΡΙΣΜΟΣ Ακράτεια ούρων είναι η οποιουδήποτε βαθμού απώλεια [...]