Τι είναι το PCA 3;

Το PCA 3 (Prostate Cancer Gene 3) είναι ένας νέος δείκτης για την διάγνωση του προστατικού καρκίνου. Βασίζεται στην παρατήρηση, ότι το m-RNA που παράγεται από το γονίδιο PCA 3, «υπερεκφράζεται» 66 φορές στα καρκινικά κύτταρα του προστάτη.

Διαφορά του PCA 3 από το PSA;

Σε αντίθεση με το PSA, το PCA 3 είναι ειδικό για τον καρκίνο του προστάτη. Το PCA 3 ΔΕΝ επηρεάζεται από άλλες προστατικές παθήσεις, όπως καλοήθης υπερπλασία, φλεγμονές, ηλικία του ασθενούς, καθετηριασμός κ.τ.λ. Το PCA 3 αυξάνει ΜΟΝΟ λόγω της παρουσίας καρκινικών προστατικών κυττάρων.

Χρησιμότητα του PCA 3

Εάν έχουν γίνει μία ή περισσότερες βιοψίες προστάτη, δείχνει πότε υπάρχει μεγάλη πιθανότητα η επόμενη βιοψία να είναι θετική.

Εάν το PSA είναι υψηλό ή σε φυσιολογικά επίπεδα, με ύποπτη δακτυλική εξέταση, δείχνει πότε υπάρχει αυξημένη πιθανότητα η προστατική βιοψία να είναι θετική.

Δείχνει σε άνδρες με καρκίνο προστάτη, αν ενέχει κίνδυνος εξέλιξης της νόσου.

Αύξηση του PCA3 άνω του 35 σημαίνει αυξημένο κίνδυνο ύπαρξης καρκίνου προστάτη, κάτω του 35 ο αντίστοιχος κίνδυνος είναι  μειωμένος.

Πως γίνεται η μέτρηση του PCA 3;

Προηγείται δακτυλική εξέταση και μάλαξη κάθε προστατικού λοβού 3 φορές. Ακολούθως συλλέγονται 20-30 ml ούρων και το δείγμα αποστέλλεται σε ειδικό εργαστήριο.