Πρόκειται για την διαδικασία με την οποία επιτυγχάνεται αύξηση της περιφέρειας του πέους (πάχυνση). Η επέμβαση αυτή διενεργείται μόνη της ή συνδυαστικά με την επιμήκυνση του πέους.
Στο παρελθόν έχουν χρησιμοποιηθεί διάφορα υλικά για την πάχυνση . Τελικά καταλήξαμε ότι η καλύτερη μέθοδος είναι η εμφύτευση αυτόλογου λίπους εμπλουτισμένου με αυξητικούς παράγοντες.

Η επέμβαση πραγματοποιείται σε 3 στάδια :

1. Λιποαναρρόφηση – συλλογή λίπους από την κοιλιακή χώρα ή από την έσω επιφάνεια των μηρών.
2. Κάθαρση του λίπους . Η ομάδα μας χρησιμοποιεί την τεχνική Puregraft . Πρόκειται για μία συσκευή η οποία διαχωρίζει το λίπος από αίμα και τα περιττά λιπώδη στοιχεία. Στη συνέχεια εμπλουτίζεται με αυξητικούς παράγοντες.
3. Εμφύτευση του λίπους κάτω από το δέρμα του πέους διαμέσου 2 πολύ μικρών τομών στη βάση του πέους.

Απόλυτα ασφαλής επέμβαση :

• Πραγματοποιείται με τοπική αναισθησία
Διαρκεί περίπου 45 λεπτά
• Επιτυγχάνεται αύξηση της περιφέρειας κατά 30%
• Επιβάλλεται αποχή από την εργασία και από έντονες δραστηριότητες για 2-3 ημέρες. Το οίδημα που δημιουργείται στην περιοχή της λιποαναρρόφησης υποχωρεί σταδιακά σε περίπου 20ημερες.
• Η σεξουαλική δραστηριότητα επιτρέπεται έπειτα από 30 – 40 ημέρες.

Συνήθως, ένα μέρος του λίπους μέσα στον πρώτο χρόνο απορροφάται από τον οργανισμό. Για τον λόγο αυτόν εγχύουμε ,αρχικά, λίγο μεγαλύτερη ποσότητα από αυτήν που απαιτείται . Έτσι πετυχαίνουμε το επιθυμητό αποτελέσμα.