ΟΡΙΣΜΟΣ

Κυστεοσκόπηση ορίζεται η επισκόπηση της ουροδόχου κύστεως διαμέσου της ουρήθρας με την βοήθεια ενός εργαλείου, το κυστεοσκόπιο, το οποίο φέρει οπτική ίνα και είναι συνδεδεμένο με κάμερα. Εξετάζουμε το εσωτερικό της ουρήθρας, το εσωτερικό του προστάτη αδένα και την εσωτερική επιφάνεια της ουροδόχου κύστεως.

Ανάλογα με το είδος του κυστεοσκοπίου υπάρχει η άκαμπτη και η εύκαμπτη κυστεοσκόπηση. Και ανάλογα με την πηγή του φωτός έχουμε την κλασική και την φωτοδυναμική (φθορίζουσα) κυστεοσκόπηση.

Η εύκαμπτη κυστεοσκόπηση είναι ανώδυνη, ατραυματική και μπορεί να πραγματοποιηθεί στο χώρο του ιατρείου ακόμη και σε έναν νεότερο ασθενή. Επιπλέον, υπάρχει και το άκαμπτο κυστεοσκόπιο (σιδερένιο) αλλά η χρήση του είναι ιδιαίτερα επώδυνη (βάρβαρη) και πλέον, προτιμάται η εύκαμπτη κυστεοσκόπηση.

Η σημαντικότερη ένδειξη της κυστεοσκόπησης αποτελεί η διερεύνηση της αιματουρίας. Ειδικά σε μία ανώδυνη, μακροσκοπική αιματουρία δηλαδή όταν κάποιος παρατηρήσει αίμα στα ούρα και δεν πονάει, επιβάλλεται να υποβληθεί σε κυστεοσκόπηση. Επιπρόσθετα, χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση ασθενών με καρκίνο της ουροδόχου κύστεως.

Η κλασική κυστεοσκόπηση πραγματοποιείται με την βοήθεια λευκού φωτός. Την τελευταία δεκαετία, όμως, άρχισε να χρησιμοποιείται όλο και περισσότερο η φωτοδυναμική κυστεοσκόπηση.

Χρησιμοποιείται, κυρίως, όταν υπάρχει έντονη υποψία για την ύπαρξη καρκίνου της ουροδόχου κύστεως και αυτό επειδή αυξάνεται η πιθανότητα διαχωρισμού ανάμεσα στο φυσιολογικό και νεοπλασματικό ιστό. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω μίας φωτοευαίσθητης ουσίας, του 5 – αμινολεβουλινικού οξέως, η οποία έχει την δυνατότητα να προσκολλάται στα καρκινικά κύτταρα. Μετά από ενδοκυστική έγχυση 5 – αμινολεβουλινικού οξέως (εμπορική ονομασία HEXVIX) και κυστεοσκόπηση με μπλε φως (μήκος κύματος 400nm), τα καρκινικά κύτταρα φθορίζουν και φαίνονται κόκκινα, σε αντίθεση με τον φυσιολογικό βλεννογόνο της κύστης, που φαίνεται μπλε.

Κλινικές μελέτες υποστηρίζουν ότι η φωτοδυναμική κυστεοσκόπηση καθιστά εφικτή την ανακάλυψη περισσοτέρων όγκων συγκριτικά με την κλασική κυστεοσκόπηση, ιδιαίτερα όταν οι νεοπλασματικές βλάβες είναι επίπεδες (Carcinoma in Situ) και καθορίζονται ακριβέστερα τα όρια του όγκου, γεγονός που καθιστά αποτελεσματικότερη την εκτομή και αφαίρεση ολόκληρου του καρκίνου. Η φωτοδυναμική κυστεοσκόπηση είναι καλά ανεκτή από τους ασθενείς, χωρίς σημαντικές παρενέργειες.

Η ίδια ακριβώς εικόνα με κλασική και με φωτοδυναμική κυστεοσκόπηση. Με κόκκινο χρώμα εμφανίζεται όγκος της κύστεως στην φωτοδυναμική ενώ είναι ελάχιστα ή καθόλου ορατός στην κλασική κυστεοσκόπηση (εικόνες από την ιστοσελίδα www.hexvix.com)