Ανδρολογος-Ουρολογος

Μικροχειρουργική βιοψία όρχεως (micro-TESE)

Αζωοσπερμία ονομάζεται η απουσία σπερματοζωαρίων από το σπέρμα.

Αζωοσπερμία εμφανίζεται στο 1% των ανδρών και στο 10% των ανδρών που διερευνούν την γονιμότητάς τους.

Μέχρι το 1992 οι μοναδικές επιλογές των ανδρών με αζωοσπερμία ήταν η δωρεά σπέρματος ή η υιοθεσία. Ωστόσο, με την εισαγωγή της εξωσωματικής γονιμοποίησης και μικρογονιμοποίησης (ICSI) , οι άνδρες που πάσχουν από αζωοσπερμία έχουν αρκετές πιθανότητες να αποκτήσουν τον δικό τους βιολογικό απόγονο.

1. Αποφρακτική αζωοσπερμία

Οφείλεται σε απόφραξη της εκφορητικής οδού του σπέρματος. Συνήθως η παραγωγή σπερματοζωαρίων στον όρχη είναι φυσιολογική και η ανεύρεση σπερματοζωαρίων επιτυγχάνεται , σχετικά εύκολα. Σε αυτήν την περίπτωση η βιοψία οδηγεί σε υψηλά ποσοστά κύησης.

Άλλες αιτίες αποφρακτικής αζωοσπερμίας αποτελούν η συγγενής έλλειψη των σπερματικών πόρων, η εκτομή των σπερματικών πόρων με χειρουργική επέμβαση, η πλήρη απουσία των σωμάτων των επιδιδυμίδων και η πλήρης καταστροφή της επιδιδυμίδας λόγω φλεγμονής ή τραυματισμού.

2. Μη αποφρακτική αζωοσπερμία

Οφείλεται σε πρωτοπαθή βλάβη του όρχεως.
Μπορεί να είναι ιδιοπαθής ή να οφείλεται σε διάφορους παράγοντες όπως :
• Κρυψορχία
• συστροφή
• τραυματισμοί
• φλεγμονές
• λοιμώδη νοσήματα (όπως παρωτίτιδα μετά την ηλικία των 14ετών)
• ακτινοβολία
• χημειοθεραπεία
• χρωμοσωμικές ανωμαλίες.

Η μικροχειρουργική λήψη (micro-TESE), που πραγματοποιείται με χειρουργικό μικροσκόπιο μεγάλης μεγέθυνσης, είναι η επανάσταση στον τομέα της ανεύρεσης σπερματοζωαρίων σε αζωοσπερμικούς άντρες μη αποφρακτικής αιτιολογίας, καθώς γίνεται εξερεύνηση του ορχικού ιστού σε βάθος.

Διάγνωση

Για τη διάγνωση της αζωοσπερμίας απαιτείται :
• Σπερμοδιάγραμμα
• Ορμονικός έλεγχος
• Καρυότυπος – χρωμοσωμιακός έλεγχος
• Έλεγχος μικροελλείψεων Y χρωμοσώματος

Θα πρέπει να αναφέρουμε ότι απαιτούνται τουλάχιστον 2 σπερμοδιαγράμματα για να τεκμηριώσουν την αζωοσπερμία. Επιπλέον, επιβάλλεται φυγοκέντρηση του σπέρματος, διότι σε αρκετά δείγματα, τα οποία αρχικά είναι αρνητικά για την παρουσία σπερματοζωαρίων, τελικά εντοπίζονται σπερματοζωάρια μετά από φυγοκέντρηση!!!

Πλεονεκτήματα της micro-TESE έναντι της κλασικής βιοψίας :

• Αυξάνεται η πιθανότητα ανεύρεσης σπερματοζωαρίων ανά βιοψία, ακόμη και σε άντρες που είχαν υποβληθεί σε κλασσική βιοψία και δεν είχαν βρεθεί σπερματοζωάρια.
• Ελάχιστη ελάττωση του ορχικού ιστού, λαμβάνεται πολύ μικρή ποσότητα ιστού . Αυτό είναι σημαντικό διότι στον όρχη παράγεται η κύρια ανδρική ορμόνη , η τεστοστερόνη.
• Διευκολύνει τον εμβρυολόγο στην ανεύρεση σπερματοζωαρίων
• Μειώνει τον κίνδυνο βλάβης ενδοορχικών αγγείων

Η μέθοδος αυτή μπορεί να προσφέρει λύση ακόμα και σε πολύ δύσκολες περιπτώσεις που παλαιοτέρα θεωρούταν αδύνατη η ανεύρεση σπερματοζωαρίων όπως στο Sertoli Only Cell Syndrome.
Τα σπερματοζωάρια που προέρχονται από βιοψία, μπορούν να χρησιμοποιηθούν μόνο για εξωσωματική γονιμοποίηση με μικρογονιμοποίηση (ΙCSI). Τα σπερματοζωάρια αυτά δεν έχουν γονιμοποιητική ικανότητα, επειδή την αποκτούν μέσω των διεργασιών ωρίμανσης που συμβαίνουν διερχόμενα από την επιδιδυμίδα.

Η τεχνική της μικροχειρουργικής βιοψίας των όρχεων micro-TESE :

1. Η διαδικασία είναι απλή.
2. Διενεργείται με τοπική αναισθησία συνδυαστικά με ενδοφλέβια καταστολή (μέθη) ή με γενική αναισθησία.
3. Πραγματοποιείται μικρή τομή στο όσχεο.
4. Με τη βοήθεια του χειρουργικού μικροσκοπίου ο όρχης εξετάζεται διεξοδικά.
5. Οι περιοχές που είναι κατεστραμμένες έχουν άλλη εικόνα από τις υγιείς, έτσι κατευθυνόμαστε σε αυτές που έχουν αυξημένη πιθανότητα να μας δώσουν το επιθυμητό αποτέλεσμα.
6. Σημαντικό ρόλο παίζει η παρουσία του ειδικού εμβρυολόγου στο χειρουργείο. Επιβεβαιώνει την ανεύρεση του κατάλληλου σπερματοζωαρίου και η επέμβαση ολοκληρώνεται.
7. Την επομένη ημέρα ή ακόμη και την ίδια, ο ασθενής εξέρχεται της Κλινικής.

Τα ιστοτεμάχια που λαμβάνονται από τον όρχη εξετάζονται επί τόπου και, εάν ανευρεθούν σπερματοζωάρια, φυλάσσονται σε ειδικά καλλιεργητικά υλικά και καταψύχονται για μελλοντική χρήση. Ένα τμήμα αυτών αποστέλλεται για ιστολογική εξέταση προς αποκλεισμού καρκίνου του όρχεως.

Η τεχνική της βιοψίας micro-TESE του όρχεως εφαρμόζεται μόνο από ειδικό Χειρουργό Ανδρολόγο-Ουρολόγο και η εφαρμογή της προσφέρει στα ζευγάρια μια μεγάλη πιθανότητα να αποκτήσουν παιδί, με το δικό τους γεννητικό υλικό.